OFERTY

Zbycie gruntów


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kopernik"
w Toruniu, ul. Matejki 94/96


ogłasza nabór ofert na zbycie:

  1. prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Toruniu (Czerniewice), przy ul. Przy Torze 9 – działka nr 363 o pow. 2 974 m²mapka poglądowa
  2. prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Toruniu (Czerniewice), przy ul. Przy Torze 11 – działka nr 377 o pow. 1 440 m²mapka poglądowa
  3. prawa własności nieruchomości zabudowanych, położonych w granicach Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Kamionkach Małych, gmina Łysomice, oznaczonych jako działki nr 251, o pow. 175 m², nr 266, o pow. 137 m², nr 257, o pow. 157 m² – mapka poglądowa
  4. prawa wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami działek 344, 345, 350, 354, 358, o łącznej powierzchni 7 984 m², położonej w Toruniu, przy ul. Świętopełka 37/39 – mapka poglądowa



  1. Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji istotnych warunków naboru ofert.
  2. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową KOPERNIK.
  3. Wraz z ofertą należy dostarczyć podpisaną klauzulę wraz z oświadczeniem dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Bliższych informacji udziela:

- Lidia Trzeciak tel. 56-612-06-28


Aktualności


BIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW - 2019
STAWKI OPŁAT
OFERTY
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
DZIAŁALNOŚĆ S-O-K
Charakterystyka działalności
Zaproszenia stałe
Imprezy okazjonalne
Koło Wędkarskie
Środy szachowe
Biegacze
Rowelersi
Nordic Walking