Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna

Imprezy okazjonalne



ZAPROSZENIA


Zaproszenie do kina na Krainę lodu 2.


Zaproszenie na musical AIDA.


Zaproszenie na wycieczkę do Sandomierza.


Zaproszenie na wycieczkę do Niemiec.


Zaproszenie na wycieczkę do Wilna.


Zaproszenie na – zajęcia rekreacyjne.


Strona Główna


BIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW - 2019
STAWKI OPŁAT
HARMONOGRAM ODCZYTÓW
Ciepłomierze – grupa grudniowa
Podzielniki c.o. – grupa listopadowa
Podzielniki c.o. – grupa grudniowa
SALA KONFERENCYJNA
OFERTY
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
DZIAŁALNOŚĆ S-O-K
Charakterystyka działalności
Zaproszenia stałe
Imprezy okazjonalne
Koło Wędkarskie
Środy szachowe
Biegacze
Rowelersi
Nordic Walking