Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna

Imprezy okazjonalneZAPROSZENIA


Zaproszenie na koncerrt z okazji Dnia Kobiet – Whitney Houston Symfonicznie.


Zaproszenie na – bal karnawałowy.


Zaproszenie dla dzieci na – zimowisko.


Zaproszenie na wycieczkę do – Lublina, Nałęczowa i Kazimierza Dolnego.


Zaproszenie na wycieczkę do – Włoch.


Zaproszenie na wycieczkę na – Białoruś.


Zaproszenie na – zajęcia rekreacyjne.
Zapraszamy do udziału w konkursach:
    – Najładniej ukwiecony balkon
    – Nasz ogródek przydomowy
.

Strona Główna


BIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW
STAWKI OPŁAT
OFERTY
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
DZIAŁALNOŚĆ S-O-K
Charakterystyka działalności
Zaproszenia stałe
Imprezy okazjonalne
Koło Wędkarskie
Środy szachowe
Biegacze
Rowelersi
Nordic Walking