Menu Zamknij

W dziale tym znajdują się dokumenty związane z działalnością naszej Spółdzielni.

Jest więc zakładka AKTY PRAWNE, gdzie umieszczono treść prawa regulującego działaniem Spółdzielni.

Zakładka REGULAMINY odnosi się do wewnętrznych dokumentów obowiązujących w Spółdzielni, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą..

SPRAWOZDANIA są dokumentami podsumowującymi naszą działalność w kolejnych latach, począwszy od roku 2004.

Bieżące prace Organów Spółdzielni mają swe odzwierciedlenie w zakładce DECYZJE I UCHWAŁY, począwszy od stycznia 2008 r.