Menu Zamknij
Zapraszamy firmy budowlane do składania ofert na realizację inwestycji na Osiedlu JAR w Toruniu.

Przetarg – inwestycja na Osiedlu JAR

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik” w Toruniu
ogłasza przetarg nieograniczony na
realizację dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych:
S2 – przy ul. Strobanda 12c oraz S3 – przy ul. Watzenrodego 24
z podziemnym garażem wielostanowiskowym
wraz z infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu na Osiedlu JAR w Toruniu.
null
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na płycie CD do odbioru w siedzibie Spółdzielni przy ul. Matejki 94/96 w Toruniu, pokój nr 9 w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 ÷ 15:00.

Termin składania ofert w siedzibie Spółdzielni upływa 14 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00.

Termin wniesienia wadium wyszczególnionego w Specyfikacji upływa 10 grudnia 2021 r. o godzinie 14:00.

Bliższych informacji udziela pan Andrzej Bajduszewski tel. 56-612-06-20.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.