Menu Zamknij

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK
w Toruniu, ul. Matejki 94/96

ogłasza przetarg nieograniczony na
termomodernizację dachu pawilonu handlowo-usługowego
przy ul. Lecha 5-7, będącego w zasobach SM KOPERNIK.

Termin składania ofert upływa 19 kwietnia 2021 r. o godzinie 14:00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi 20 kwietnia 2021 r. o godzinie 10:15.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10000,00 zł na konto SM KOPERNIK o numerze 54 1320 1120 2564 9572 2000 0011 w terminie (data wpływu na rachunek) do 16.04.2021 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Spółdzielni przy ul. Matejki 94/96 w Toruniu, pokój nr 9 lub poprzez e-mail, po wcześniejszym kontakcie z osobą upoważnioną.

Bliższych informacji udziela Jan Rutkiewicz tel. 56-612-06-33, pokój nr 9.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.