Menu Zamknij

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK w Toruniu, ul. Matejki 94/96

ogłasza przetarg nieograniczony na
wymianę wodomierzy mieszkaniowych
w niżej wymienionych budynkach:

Lp. Adres
Toruń, ul.
Ilość sztuk
zimna woda ciepła woda
1. Chrobrego 3 132 132
2. Chrobrego 11 133 132
3. Chrobrego 19 133 132
4. Chrobrego 27 133 132
5. Bema 20 187 187
6. Bema 22 188 188
7. Bema 24 187 187
8. Kochanowskiego 19-21A 54 54
9. Mickiewicza 130A-130B 16 14
10. Kochanowskiego 27-27A 40 40
11. Legionów 121-131 77 72
12. Legionów 133-151 125 123
RAZEM 1405 1393

Termin składania ofert w siedzibie Spółdzielni upływa 1 marca 2021 r.

Termin realizacji zamówienia upływa 26 czerwca 2021 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15000,00 zł na konto SM KOPERNIK o numerze 54 1320 1120 2564 9572 2000 0011 w terminie (data wpływu na rachunek) do 26.02.2021 r.

Zapytania o dokumentację przetargową prosimy kierować tylko i wyłącznie w postaci mailowej na adres: r.dabrowski@smkopernik.pl.

W treści zapytania prosimy przekazać dane podmiotu, który składa zapytania (nazwa firmy, adres, dane kontaktowe).

Osoba prowadząca: Rafał Dąbrowski.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.