Menu Zamknij
Informujemy o organizowanej imprezie plenerowej.
Zaproszenie skierowane jest do osób zaszczepionych i posiadających stosowny certyfikat. Osoby zdrowe lecz bez ważnego certyfikatu mogą brać udział w organizowanym festynie w ilości do 150 osób. Wymóg posiadania certyfikatu nie dotyczy dzieci.

Działalność społeczna, kulturalna i oświatowa

festyn