Menu Zamknij
Filia Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka, dzałająca w naszym pawilonie przy ul. Kościuszki zaprasza na wystawę pt. Barwy światła.

Działalność społeczna, kulturalna i oświatowaOpublikowano wWpis archiwalny - działalność s-o-k