Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 653

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 20.01.2021 r.

  • Przyjęto protokół nr 652 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 16.12.2020 r.
  • Zatwierdzono plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu na rok 2021.
  • Zatwierdzono zmianę opłat za lokale w poszczególnych nieruchomościach obowiązującą od 01.05.2021 r.
  • Zatwierdzono nowy Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu.
  • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
  • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 652/2020 Protokół nr 654