Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 656

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 24.03.2021 r.

 • Przyjęto protokół nr 654 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24.02.2021 r.
 • Przyjęto protokół nr 655 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 03.03.2021 r.
 • Podjęto uchwałę o przyjęciu Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za rok 2020.
 • Ustalono podział Walnego Zgromadzenia na części, liczbę Zebrań Członków poprzedzających Walne Zgromadzenie oraz ustalono zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oraz w Zebraniach Członków.
 • Zatwierdzono nowy Regulamin określający procedurę udostępniania lub wydawania odpisów bądź kopii wewnętrznej dokumentacji Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu.
 • Zatwierdzono wysokości opłat za sporządzenie odpisów i kopii dokumentów wewnętrznych Spółdzielni oraz za sporządzenie wykazu danych z cen transakcyjnych dla rzeczoznawców majątkowych.
 • Zatwierdzono zmianę wysokości opłat za energię elektryczną części wspólnych budynków obowiązującą od 01.05.2021 r.
 • Zatwierdzono korektę Planu remontów na rok 2021.
 • Uchylono Regulamin tworzenia środków funduszu na przyszłe inwestycje termomodernizacyjne zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK i gospodarowania tymi środkami z dnia 24.06.2015 r.
 • Przyjęto sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu w 2020 roku.
 • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
 • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 655 Protokół nr 657