Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 657

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 14.04.2021 r.

  • Przyjęto protokół nr 656 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24.03.2021 r.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu o zmianę wysokości opłat mieszkaniowych za podgrzanie wody w budynkach mieszkalnych z mocą obowiązywania od 01.05.2021 r.
  • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
  • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 656 Protokół nr 658