Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 658

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 26.05.2021 r.

  • Przyjęto protokół nr 657 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 14.04.2021 r.
  • Przyjęto informację Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za I kwartał 2021 r.
  • Zatwierdzono zmianę wysokości opłat za dzierżawę terenu pod garaże blaszane.
  • Zatwierdzono zmianę wysokości opłat za dzierżawę terenu pod pawilony/kioski o charakterze tymczasowym.
  • Zatwierdzono korektę planu remontów na 2021 rok.
  • Zatwierdzono harmonogram proponowanych terminów posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej na okres od czerwca 2021 r. do maja 2022 r.
  • Wybrano trzech przedstawicieli Rady Nadzorczej do składu Komisji Skrutacyjnej do dokonania obliczenia wyników głosowania w formie pisemnej uchwał przez Walne Zgromadzenie wszystkich Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu przeprowadzonego w dniach 28, 29 i 30 czerwca 2021 r.
  • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
  • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 657 Protokół nr 659