Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 659

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 23.06.2021 r.

  • Przyjęto protokół nr 658 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26.05.2021 r.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu o zatwierdzenie korekty planu remontów na 2021 rok.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu o zatwierdzenie korekty załącznika nr 6 do planu gospodarczego na rok 2021 (planowane prace remontowe lokali użytkowych z własnościowym prawem lub odrębną własnością).
  • Zapoznano się z koncpcją Zarządu dotyczącą ograniczenia kosztów działalności Spółdzielni.
  • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej, w tym:
    • zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej na okres od czerwca 2021 r. do maja 2022 r.
  • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 658 Protokół nr 660