Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 661

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 25.08.2021 r.

  • Przyjęto protokół nr 660 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 21.07.2021 r.
  • Zapoznano się z informacją Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu za I półrocze 2021 r.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu o dokonanie korekty planu remontów na 2021 rok.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu w sprawie korekty załącznika nr 6 („Planowane prace remontowe i modernizacyjne lokali użytkowych własnych SM KOPERNIK) do Planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2021 r.
  • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej, w tym
    • zatwierdzono plan pracy Komisji Gospodarki Lokalami i Bezpieczeństwa Rady Nadzorczej na okres od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
    • zatwierdzono plan pracy Komisji Technicznej Rady Nadzorczej na II półrocze 2021 r.
  • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 660 Protokół nr 662