Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 664

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 24.11.2021 r.

  • Przyjęto protokół nr 663 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.10.2021 r.
  • Przyjęto informację Zarządu z działalności Spółdzielni w okresie trzech kwartałów 2021 r.
  • Rozpatrzono projekt planu remontów na rok 2022.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu o zatwierdzenie planu wymiany i legalizacji wodomierzy i ciepłomierzy w roku 2022.
  • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
  • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 663 Protokół nr 665