Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 665

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 20.12.2021 r.

  • Przyjęto protokół nr 664 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24.11.2021 r.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu o zmianę opłat za tablice informacyjno-reklamowe w zasobach SM KOPERNIK od 01.01.2022 r.
  • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
  • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 664 Protokół nr 666