Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 1

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 07.01.2021 r.

  • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy nowego pokrycia papą termozgrzewalną wierzchniego krycia wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach:
    • Świętopełka 36-36c,
    • Jeśmanowicza 4-14.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 72/2020 Protokół nr 2