Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 2

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 11.01.2021 r.

  • Przyjęto projekt planu gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu na rok 2021 oraz wniosek do Rady Nadzorczej o zmianę stawek opłat za lokale od 01.05.2021 r. w poszczególnych nieruchomościach. Materiał ten zostanie przedstawiony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20.01.2021 r. z wnioskiem Zarządu o jego zatwierdzenie.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 1 Protokół nr 3