Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 4

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 20.01.2021 r.

 • Postanowiono zawrzeć umowę najmu lokalu użytkowego o powierzchni 79 m² w pawilonie przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Wyrażono zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze usługowo-biurowym w części jednego z mieszkań w budynku przy ul. Długiej 49.
 • Dokonano zmiany wynagrodzenia za świadczone przez firmę KUNSZT – DORADZTWO Marcin Pulkowski usługi porządkowe w budynkach mieszkalnych w części nieruchomości Osiedla WSCHÓD.
 • Zatwierdzono wniosek Komisji inwentaryzacyjnej z dnia 19.01.2021 r. dotyczący różnic inwentaryzacyjnych środków trwałych i wyposażenia niskocennego długotrwałego użytkowania oraz sposobu ich rozliczenia.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dotyczącego malowania klatek schodowych w budynkach:
  • część 1 – Matejki 86-92,
  • część 2 – św. Andrzeja Boboli 39-41,
  • część 3 – Słowackiego 27-31.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego związanego z wyborem wykonawcy nowego pokrycia dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach:
  • Świętopełka 36-36c,
  • Jeśmanowicza 4-14.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dotyczącego remontu pieszojezdni i chodników w znajdujących się w sąsiedztwie budynku mieszkalnego przy ul. Harcerskiej 3-3c.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę na wybudowanie oświetlenia parkingu na terenie nieruchomości wspólnej w obrębie zespołu boisk za budynkiem przy ul. Harcerskiej 14-14c.
 • Postanowiono przeprowadzić nabór ofert na opracowanie projektów elektrycznych, kosztorysów inwestorskich i nakładczych dla zadań ujętych w planie remontów na rok 2021.
 • Zatwierdzono wyniki naboru ofert na wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach przewidzianych planem na rok 2021.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 3 Protokół nr 5