Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 5

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 22.01.2021 r.

Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 4 Protokół nr 6