Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 6

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 27.01.2021 r.

 • Na wniosek mieszkańców podjęto decyzję o wypowiedzeniu umowy na sprzątanie klatki schodowej w budynku przy ul. Hurynowicz 7d przez firmę KUNSZT-DORADZTWO Marcin Pulkowski.
 • Podjęto decyzję w sprawie zawarcia z dniem 01.02.2021 r. umowy z firmą Haliny Piast-Szlubowskiej na wykonywanie usług porządkowych na klatkach schodowych w budynkach:
  • Bema 14, 24,
  • Broniewskiego 46,
  • Gagarina 50, 56, 78, 80, 120, 122, 124, 126, 132, 134, 136, 138,
  • Krasińskiego 19,
  • Mickiewicza 117,

  Nadto postanowiono przygotować porozumienie trójstronne pomiędzy Spółdzielnią a Aleksandrą Piast-Szlubowską jako zstępującą od umowy oraz Haliną Piast-Szlubowską wstępującą w obowiązki związane z umową.

 • Podjęto decyzję o ujęciu w korekcie Planu remontów na 2021 rok wymiany pionu kanalizacyjnego oraz wymiany starego rurociągu zimnej wody w łazienkach niektórych mieszkań w budynku przy ul. Rybaki 38. Przy tym zostanie sporządzony stosowny wniosek na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej.
 • Podjęto decyzję o ujęciu w korekcie Planu remontów na 2021 rok wymiany pionów łazienkowych wraz z grzejnikami w mieszkaniach budynku przy ul. Gagarina 120 (pion mieszkań 3-31) oraz Gagarina 132 (pion mieszkań 2-29). Przy tym zostanie sporządzony stosowny wniosek na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej.
 • Podjęto decyzję o zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 63 m² w piwnicy pawilonu przy ul. Szosa Chełmińska 53.
 • Podjęto decyzję o zawarciu z Torimpex Trade Sp. z o.o. najemcą lokali użytkowych przy ul. Kaliskiego 9 i Jeśmanowicza 2 umowy dzierżawy terenu z przeznaczeniem na umieszczenie paczkomatów firmy InPost w sąsiedztwie wymienionych lokali.
 • Podjęto decyzję w sprawie zmiany wynagrodzenia dla firmy Usługi Porządkowe – Grażyna Cypko za świadczenie usług porządkowych w nieruchomości przy ul. Harcerskiej 1d.
 • Podjęto decyzję w sprawie zmiany wynagrodzenia dla firmy Usługi Porządkowe – Tomasz Cypko za świadczenie usług porządkowych w części nieruchomości Osiedla TYSIĄCLECIA.
 • Określono warunki wyrażenia zgody najemcy lokalu użytkowego o pow. 94 m² w pawilonie przy ul. Świętopełka 26 na montaż 5 rolet zewnętrznych na oknach wynajmowanego lokalu.
 • Postanowiono wstrzymać się od głosu nad projektem uchwały nr 6/2020 Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wybickiego 72 w przedmiocie montażu szlabanu na drodze dojazdowej do garaży między budynkami ul. Wybickiego 72 i 74.
 • Podjęto decyzję w sprawie rozliczenia kosztów gazu w budynkach mieszkalnych ze zbiorczym gazomierzem w okresie od stycznia do grudnia 2020 r.
 • Postanowiono przekazać do firmy rozliczeniowej dane dotyczące 33 budynków, w których dokonane będzie rozliczenie kosztów ogrzewania według podzielników za okres rozliczeniowy od stycznia do grudnia 2020 r.
 • Postanowiono przekazać do firmy rozliczeniowej dane dotyczące 16 budynków, w których dokonane będzie rozliczenie kosztów ogrzewania według indywidualnych ciepłomierzy mieszkaniowych za okres rozliczeniowy od stycznia do grudnia 2020 r.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany posadzek betonowych z xylamitem w jednym z mieszkań w budynku przy ul. Chrobrego 19.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy zadań obejmujących prace elektryczne ujęte w Planie remontów na 2021 rok.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany kanalizacji podposadzkowej w piwnicach budynków przy ul. Popiela 6, 9, 12 i 14.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany dźwigu osobowego w budynku przy ul. Sczanieckiego 20.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy kapitalnego remontu balkonów w budynkach przy ul.:
  • Krasińskiego 107 – 5 balkonów,
  • Krasińskiego 101 – 5 balkonów,
  • Bema 42a – 1 balkon,
  • Bema 20 – 11 balkonów.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy kapitalnego remontu balkonów w budynkach przy ul.:
  • Gagarina 60-74 – 40 balkonów,
  • Fałata 54-58 – 8 balkonów.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy utwardzenia terenu pod wiatę śmietnikową i wyburzenie starego śmietnika w sąsiedztwie budynków przy ul. Chrobrego 21-25 i Chrobrego 27.
 • Dokonano wyboru oferty na wykonanie rozbiórki budynku przy ul. Czecha 20a.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę na wymianę drzwi drewnianych wejściowych do piwnic w budynku przy ul. Matejki 86-92 na nowe stalowe EI 30 wraz z dorobieniem 54 kluczy.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę na dostawę wraz z montażem osłony śmietnikowej typu MINOS-CETRIS na 10 pojemników PA 1.100 w sąsiedztwie budynków przy ul. Chrobrego 21-25 i Chrobrego 27.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę na systemu kontroli dostępu do wiaty śmietnikowej typu MINOS-CETRIS na 10 pojemników PA 1.100 w sąsiedztwie budynków przy ul. Chrobrego 21-25 i Chrobrego 27.
 • Określono nową wysokość cen wymiany stolarki okiennej przyjętych do stosowania od dnia 27.01.2021 r. dla dofinansowania przez Spółdzielnię kosztów wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych.
 • Podjęto decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego należności SM KOPERNIK od firmy Capital Investment – Systemy Opomiarowania Spółka z o.o. w Warszawie.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 5 Protokół nr 7