Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 7

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 03.02.2021 r.

 • Podjęto decyzję w sprawie dofinansowania zakupu nagród dla dzieci uczestniczących w biegach przełajowych TOP CROSS 2021.
 • Zmieniono wysokość wynagrodzenia dla Zakładu Usług Kominiarskich – Zbigniew Bożek za dokonywanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych.
 • Zatwierdzono zmianę dzierżawcy terenu o powierzchni 24,5 m² przy ul. Jeśmanowicza 2 pod pawilon przenośny.
 • Zatwierdzono wyniki naboru ofert dla potrzeb wyłonienia wykonawcy okresowych badań instalacji elektrycznych w budynkach przewidzianych w planach na 2021 rok.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy remontu balkonów i loggii w budynkach przy ul.:
  • Mohna 50e – 4 balkony,
  • Mohna 34b – 8 balkonów,
  • Legionów 218d-218i – 3 loggie.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy remontu balkonów i loggii w budynkach przy ul.:
  • Rybaki 28b – 5 balkonów,
  • Konopnickiej 6 – 2 loggie,
  • Krasińskiego 116a – 5 balkonów,
  • Derdowskiego 2 – 5 balkonów,
  • Krasińskiego 105 – wymiana rury spustowej, pasa rynien, wykonanie nowych koszy zlewowych.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy robót elektrycznych ujętych w Planie remontów na rok 2021 w nieruchomościach:
  • Bażyńskich 33-33c – wymiana 2 lamp parkowych, wymiana paneli domofonów,
  • Krasińskiego 105 – uporządkowanie instalacji na klatce schodowej, wymiana maskownic szafek licznikowych,
  • Świętopełka 28 – wymiana oświetlenia na dachu,
  • Kościuszki 41/47 – legalizacja 10 liczników energii elektrycznej,
  • Bema 20a – wymiana oświetlenia na dachu i legalizacja 10 liczników energii elektrycznej,
  • Świętopełka 15/23 – wymiana oświetlenia boiska.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę na wykonanie adaptacji pomieszczenia na magazyn Spółdzielni w budynku po zlikwidowanej hydroforni u zbiegu ulic Legionów i św. Faustyny.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 6 Protokół nr 8