Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 8

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 10.02.2021 r.

 • Podjęto decyzję w sprawie ujęcia w korekcie Planu remontów na 2021 rok wymiany separatora podciśnieniowego gazów na instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Bema 24. Przy tym zostanie sporządzony stosowny wniosek na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej.
 • Podjęto decyzję o wymianie jednej z kamer monitorującej nieruchomość przy ul. Bażyńskich 33-33c.
 • Podjęto decyzję o montażu kamery monitorującej budowany śmietnik przy ul. Łukasiewicza.
 • Podjęto decyzję o wymianie kamery monitorującej nieruchomość przy ul. Mickiewicza 52-56.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany kanalizacji podposadzkowej w piwnicach budynków przy ul. Popiela 6, 9, 12 i 14.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego na wymianę wodomierzy ze zdalnym odczytem w budynkach mieszkalnych zgodnie z Planem remontów na rok 2021.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy remontu 8 balkonów w budynku przy ul. Lecha 10-16.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy nowego pokrycia papą termozgrzewalną wierzchniego krycia wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach:
  • Bema 18,
  • Kościuszki 36.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Sczanieckiego 2-8 (klatki 6 i 8).
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego na docieplenie trzech ścian budynku mieszkalnego przy ul. Hurynowicz 5-5c.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę na wykonanie adaptacji pomieszczeń oraz przyłączeń instalacji wodociągowych i c.o. dla nowo projektowanych węzłów cieplnych w budynkach:
  • Harcerska 7-7c,
  • Kaliskiego 5-5c,
  • Legionów 218-218c.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dotyczącego malowania klatek schodowych w budynkach:
  • Matejki 86-92,
  • św. Andrzeja Boboli 39-41,
  • Słowackiego 27-31.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego na remont balkonów w budynkach:
  • Gagarina 60-74,
  • Fałata 54-58.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 7 Protokół nr 9