Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 9

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 17.02.2021 r.

 • Zaakceptowano przygotowany przez poszczególne działy organizacyjne Spółdzielni materiał pod nazwą Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu za rok 2020. Dokument ten zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej w celu jego przyjęcia, a następnie przedłożony do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.
 • Na wniosek mieszkańców podjęto decyzję o zleceniu Firmie Sprzątającej POMARAŃCZA Iwona Łopacińska sprzątania klatki schodowej w budynku przy ul. Gagarina 70.
 • Dokonano zmiany wynagrodzenia dla firmy Usługi Porządkowe – Tadeusz Ciski za świadczone usługi porządkowe i zespolone na części nieruchomości Osiedla ZACHÓD.
 • Dokonano zmiany wynagrodzenia dla firmy Usługi Porządkowe – Tadeusz Ciski za świadczone usługi porządkowe i zespolone na części nieruchomości Osiedla TYSIĄCLECIA.
 • Dokonano zmiany wynagrodzenia dla firmy Przedsiębiorstwo Usługowe GRASS za świadczone usługi zespolone (porządkowe, utrzymania zieleni i akcji zima) na nieruchomości Szosa Chełmińska 125-129a i nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kozacka 17-19.
 • Dokonano zmiany wynagrodzenia dla Firmy Handlowo-Usługowej RAMZES za świadczone usługi porządkowe na części nieruchomości Osiedla TYSIĄCLECIA.
 • Wyrażono zgodę najemcy dwóch lokali użytkowych o powierzchni 19 m² i 12 m² w pawilonie przy ul. Kościuszki 41/47 na odpłatne użytkowanie pomieszczenia o powierzchni 6,71 m² zlokalizowanego pod schodami na tej samej kondygnacji.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy robót elektrycznych ujętych w Planie remontów na rok 2021 w nieruchomościach:
  • Bażyńskich 33-33c – wymiana 2 lamp parkowych, wymiana paneli domofonów,
  • Krasińskiego 105 – uporządkowanie instalacji na klatce schodowej, wymiana maskownic szafek licznikowych,
  • Świętopełka 28 – wymiana oświetlenia na dachu,
  • Kościuszki 41/47 – legalizacja 10 liczników energii elektrycznej,
  • Bema 20a – wymiana oświetlenia na dachu i legalizacja 10 liczników energii elektrycznej,
  • Świętopełka 15/23 – wymiana oświetlenia boiska.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy remontu balkonów i loggii w budynkach:
  • Rybaki 28b – 5 balkonów,
  • Konopnickiej 6 – 2 loggie,
  • Krasińskiego 116a – 5 balkonów,
  • Derdowskiego 2 – 5 balkonów,
  • Krasińskiego 105 – wymiana rury spustowej, pasa rynien, wykonanie nowych koszy zlewowych.

  Umowy na realizację zadań przy ul. Rybaki i Konopnickiej zostaną zawarte po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą korekty Planu remontów na rok 2021.

 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego na:
  • docieplenie metodą lekką mokrą elewacji szczytowej, wschodniej budynku przy ul. Rusa 10-12,
  • wymianę 4 zadaszeń nad wejściami do budynków przy ul. Rusa 6-8 oraz Żwirki i Wigury 58-60.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy modernizacji dźwigu osobowego w klatce schodowej nr 20 budynku przy ul. Sczanieckiego 18-24.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany drzwi wejściowych do budynków na nowe stalowe ze zworą magnetyczną w budynkach:
  • Świętopełka 34-34e i 36-36d – 10 sztuk,
  • Legionów 133-151 – 10 sztuk,
  • św. Andrzeja Boboli 39-41 – 2 sztuki,
  • św. Andrzeja Boboli 1-5 – 3 sztuki,
  • Kochanowskiego 8 – 1 sztuka,
  • Morcinka 1-7 – 5 sztuk,
  • Krasińskiego 94-94a – 2 sztuki.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę na wykonanie remontu pokoju nr 13 w pawilonie przy ul. Matejki 94/96.
 • Podjęto decyzję o powołaniu Zespołu roboczego ds. przygotowania i obsługi Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 8 Protokół nr 10