Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 10

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 24.02.2021 r.

 • Zatwierdzono Regulamin Konkursu Plastycznego Moje wymarzone osiedle oraz zadecydowano o zakupie nagród rzeczowych dla laureatów konkursu.
 • Podjęto decyzję o zawarciu z firmą Usługi Porządkowe – Tadeusz Ciski umowy na wykonywanie usług porządkowych w pomieszczeniach biurowych Administracji Osiedla TYSIĄCLECIA w pawilonie przy ul. Wybickiego 74.
 • Podjęto decyzję o zamontowaniu 2 kamer cyfrowych monitorujących nieruchomości przy ul. Bema 4-8 i ul. Szosa Chełmińska 53.
 • Podjęto decyzję o zawarciu z firmą Haliny Piast-Szlubowskiej umowy na wykonywanie usług porządkowych oraz zimowego utrzymania na terenie przy ul. Gagarina 140-150.
 • Zadecydowano o zawarciu z Urzędem Miasta Torunia kolejnej umowy najmu na umieszczenie banneru reklamowego na ścianie budynku przy ul. Odrodzenia 7-9 do dnia 30.06.2021 r.
 • Podjęto decyzję o zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 26 m² w pawilonie przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Dokonano zmiany wynagrodzenia za wykonywane na rzecz Spółdzielni usługi przez Zakład Blacharsko-Dekarski Marek Pawłowski i Andrzej Sypek.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego na wykonanie nowego pokrycia dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach:
  • Bema 18,
  • Kościuszki 36.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę na wykonanie projektu remontu parkingu przed pawilonem u zbiegu ulic Legionów oraz Żwirki i Wigury.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę na wykonanie remontu Klubu Seniora KACPEREK przy ul. Kaliskiego 9.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę na wykonanie projektu remontu chodnika pomiędzy ul. Jeśmanowicza a ul. Świętopełka.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę na wykonanie odrębnej strony internetowej dotyczącej sprzedaży mieszkań w nowo budowanych budynkach wielorodzinnych na Osiedlu JAR.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 9 Protokół nr 11