Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 11

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 26.02.2021 r.

  • Na podstawie przedłożonej i przyjętej oferty, postanowiono zawrzeć z Zakładem Usług Wielobranżowych – Anna Sybilska umowy na wykonywanie usług porządkowych od 01.03.2021 r. w części nieruchomości Osiedla WSCHÓD.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 10 Protokół nr 12