Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 12

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 03.03.2021 r.

 • Dokonano wyboru wykonawcy jednorazowego kompleksowego sprzątania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Osiedla TYSIĄCLECIA.
 • Dokonano wyboru wykonawcy jednorazowego kompleksowego sprzątania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Osiedla WSCHÓD.
 • Dokonano wyboru wykonawcy jednorazowego kompleksowego sprzątania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Osiedla ZACHÓD.
 • Postanowiono zawrzeć z firmą Usługi Porządkowe – Tadeusz Ciski umowę na wykonywanie usług porządkowych w części nieruchomości Osiedla TYSIĄCLECIA.
 • Na wniosek mieszkańców, podjęto decyzję o zleceniu firmie EL-BUD – Kamil Elzner sprzątania klatki schodowej w budynku przy ul. Legionów 165.
 • Mając na uwadze wniosek mieszkańców, postanowiono rozwiązać zawartą z firmą CISTOR umowę na sprzątanie klatki schodowej w  budynku przy ul. Mickiewicza 111.
 • Zadecydowano o wypowiedzeniu umowy najmu pomieszczenia nr 5 w pawilonie przy ul. Świętopełka 15/23.
 • Dokonano zmiany wynagrodzenia dla Zakładu Usług Remontowo-Budowlanych WARBUD s.c. za usługi w zakresie wymiany grzejników w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.
 • Dokonano zmiany wynagrodzenia dla firmy INSE-TOX Jan Stromidło za usługi dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji, mycia i dezynfekcji urządzeń zsypowych oraz przeprowadzania zabiegów szczuroszczelności.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany drzwi wejściowych na nowe stalowe ze zworą magnetyczną w budynkach:
  • część 1 – Świętopełka 34-34e i 36-36d – 10 sztuk,
  • część 2 – Legionów 133-151 – 10 sztuk,
  • część 3 – św. Andrzeja Boboli 39-41 – 2 sztuki,
  • część 4 – św. Andrzeja Boboli 1-5 – 3 sztuki,
  • część 5 – Kochanowskiego 8 – 1 sztuka,
  • część 6 – Morcinka 1-7 – 5 sztuk,
  • część 7 – Krasińskiego 94-94a – 2 sztuki.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 11 Protokół nr 13