Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 14

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 10.03.2021 r.

  • Określono wysokości ryczałtów za dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków dla mieszkań nieopomiarowanych obowiązujących od 01.05.2021 r.
  • Postanowiono nie wyrażać zgody na sezonową sprzedaż owoców na terenie sąsiadującym z pawilonem przy ul. Kościuszki 41/47.
  • Zatwierdzono składy komisji oraz terminy wykonania rocznych przeglądów technicznych zasobów Spółdzielni.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 13 Protokół nr 15