Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 15

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 17.03.2021 r.

 • Na wniosek mieszkańców, postanowiono zlecić sprzątania klatki schodowej przy ul. Sucharskiego 4c firmie Kunszt-Doradztwo Marcin Pulkowski.
 • Podjęto decyzję o jednorazowym wsparciu finansowym Tadeusza Ciskiego reprezentującego Spółdzielnię w zawodach biegowych na terenie Torunia.
 • Postanowiono dokonać montażu kamery wewnętrznej z kartą pamięci monitorującej budynek przy ul. Legionów 216e.
 • Podjęto decyzję o zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 34,86 m² w piwnicy pawilonu przy ul. Kaliskiego 9.
 • Podjęto decyzję o zmianie wysokości wynagrodzenia dla Firmy Budowlano-Konserwatorskiej – Andrzej Lipiński za wykonywane prace w zasobach mieszkaniowych i obiektach użytkowych Spółdzielni.
 • Podjęto decyzję o zmianie wysokości wynagrodzenia dla firmy Usługi Porządkowe – Marek Ceraficki za świadczone usługi porządkowe w części nieruchomości Osiedla ZACHÓD.
 • Podjęto decyzję o zmianie wysokości wynagrodzenia dla firmy Usługi Porządkowe – Wojciech Zwierzychowski za świadczone usługi porządkowe w części nieruchomości Osiedla ZACHÓD.
 • Wyrażono firmie Bar Olimpia s.c. C. Wiśniewska, W. Wiśniewski zgodę na urządzenie ogródka letniego w sąsiedztwie pawilonu Ośrodka Sportowego przy ul. Świętopełka.
 • Wyrażono zgodę FHU KRAS – najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 26 m² w piwnicy pawilonu przy ul. Kościuszki 41/47 na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu do 30.04.2021 r.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy remontu balkonów i loggii w budynkach przy ul.:
  • zadanie 1 – Mohna 50e – 4 balkony,
  • zadanie 2 – Mohna 34b – 8 balkonów,
  • Zadanie 3 – Legionów 218d-218i – 3 loggie.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy kapitalnego remontu dachów w budynkach:
  • zadanie 1 – przy ul. Kościuszki 36,
  • zadanie 2 – przy ul. Bema 18.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy docieplenia ściany szczytowej budynku i wymianę czterech zadaszeń nad wejściami w budynkach:
  • zadanie 1 – docieplenie metodą lekką mokrą elewacji szczytowej, wschodniej budynku przy ul. Rusa 10-12,
  • zadanie 2 – wymiana czterech zadaszeń nad wejściami w budynkach przy ul. Rusa 6-8, Żwirki i Wigury 58-60.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy remontu ośmiu balkonów w budynku przy ul. Lecha 10-16.
 • Podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu z dnia 02.03.2021 r. na wymianę wodomierzy.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany wodomierzy ze zdalnym odczytem w budynkach mieszkalnych, zgodnie z planem remontów na 2021 rok.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej oraz przygotowanie wniosku o wycinkę drzew z uwzględnieniem planowanego zagospodarowania terenu na działce 175/1 położonej przy ul. Strobanda 12 na Osiedlu JAR.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę na dostawę i montaż urządzenia klimatyzacji w sali głównej Klubu KACPEREK w pawilonie przy ul. Kaliskiego 9.
 • W związku z przyznaniem Spółdzielni dotacji na budowę instalacji PV w 21 budynkach w ramach ogłoszonego konkursu przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podjęto decyzję w sprawie zatwierdzenia przedłożonej oferty w zakresie przeprowadzenia oraz rozliczenia projektu w ramach Działania 3-1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
 • Podjęto decyzję w sprawie akceptacji zasady rozliczenia koniecznych do wykonania prac remontowych w garażach przy ul. Bema 8a, 8b, 14a.
 • Określono warunki wyrażenia zgody najemcy firmie Torimpex Trade sp. z o.o. na wybudowanie instalacji PV dla pawilonów przy ul. Kaliskiego 9 i Jeśmanowicza 2.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę na wykonanie kolejnego etapu termomodernizacji części ścian elewacji zachodniej i północnej budynku przy ul. Hurynowicz 5-5c.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 14 Protokół nr 16