Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 16

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 24.03.2021 r.

 • Wyrażono zgodę najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 26 m² w piwnicy pawilonu przy ul. Kościuszki 41/47 na rozwiązanie umowy najmu lokalu za porozumieniem stron z dniem 31.03.2021 r.
 • Podjęto decyzję o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 19,37 m² w pawilonie przy ul. Świętopełka 15/23.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Sczanieckiego 2-8 (klatki nr 6 i 8).
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy termomodernizacji dachu pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Lecha 5-7.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy nowego pokrycia papą termozgrzewalną wierzchniego krycia wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach:
  • Kościuszki 15-15e,
  • Gagarina 132-138.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany okien drewnianych na okna z PCV w klatkach schodowych oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych w budynkach:
  • Krasińskiego 88-88a – okna na klatce schodowej,
  • Krasińskiego 94-94a – okna na klatce schodowej,
  • Sczanieckiego 2-8, 10-16, 18-24, 26-32 – okna w maszynowniach dźwigów.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę na wykonanie remontu trzech balkonów i tarasu w budynku przy ul. Łąkowej 34-34e.
 • Wyrażono zgodę wykonawcy wymiany oświetlenia klatek schodowych w budynkach przy ul. Legionów 216-216e oraz Świętopełka 22-22c na zmianę terminu zakończenia prac z dnia 30.03.2021 r. na dzień 31.05.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 15 Protokół nr 17