Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 18

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 31.03.2021 r.

  • Określono zasady udzielania ulg w opłatach za wynajmowane lokale użytkowe w zasobach Spółdzielni z uwagi na stan pandemii wirusa SARS-CoV-2 i powstałe zakłócenia w gospodarce.
  • Określono warunki planowanego przez najemcę remontu lokalu użytkowego o powierzchni 623,69 m² przy ul. Kaliskiego 9.
  • Podjęto decyzję o partycypacji Spółdzielni w kosztach montażu rolet zewnętrznych w lokalu użytkowym o powierzchni 94 m² w pawilonie przy ul. Świętopełka 26.
  • Przyjęto propozycję zmiany stawek opłat za podgrzanie wody od dnia 01.05.2021 r. w budynkach mieszkalnych w Spółdzielni, która przedłożona zostanie Radzie Nadzorczej z wnioskiem o zatwierdzenie.
  • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy prac renowacyjnych powłoki malarskiej szczytu północnego budynku przy ul. Łąkowej 36-36d.
  • Zatwierdzono wyniki naboru ofert na wykonanie przycisków wyjścia, montaż przycisków awaryjnego otwierania drzwi, podłączenie zwór magnetycznych oraz przeprogramowanie central Laskomex CD 2502 w 8 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ujętych w planie remontów Spółdzielni na 2021 r.
  • Zatwierdzono ofertę na wykonanie termomodernizacji docieplenia ściany szczytowej budynku przy ul. Lecha 10-16.
  • Zatwierdzono ofertę na wykonanie robót związanych z usunięciem awarii i wymianą poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Sczanieckiego 2-8.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 17 Protokół nr 19