Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 19

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 07.04.2021 r.

 • Na wniosek mieszkańców, postanowiono zlecić sprzątanie klatki schodowej budynku przy ul. Szosa Chełmińska 142 firmie EL-BUD – Kamil Elzner.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany drzwi wejściowych do korytarzy piwnic na nowe stalowe jednoskrzydłowe typu EI 30 w budynkach:
  • część 1 – Żwirki i Wigury 58-60,
  • część 2 – Rusa 6-8,
  • część 3 – Łąkowa 1-11.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę na montaż drzwi stalowych wraz ze zworą elektromagnetyczną w wejściach do budynków:
  • Żwirki i Wigury 58-60,
  • Rusa 6-8.
 • Zatwierdzono wysokość kosztów wymiany stolarki dachowej do stosowania w roku 2021.
 • Wyrażono zgodę wykonawcy remontu Klubu KACPEREK przy ul. Kaliskiego 9 na zmianę terminu zakończenia prac z dnia 30.04.2021 r. na dzień 15.05.2021 r.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę na wykonanie kompleksowej wymiany central telefonicznych w Administracjach Osiedli WSCHÓD i TYSIĄCLECIA oraz w pawilonie przy ul. Matejki 94/96.
 • Podjęto decyzję dotyczącą użytkowania oświetlenia murawy stadionu przy ul. Świętopełka 15/23 z zastosowaniem automatu wrzutowego.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 18 Protokół nr 20