Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 20

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 14.04.2021 r.

 • Na wniosek mieszkańców, w postanowiono zlecić sprzątania klatki schodowej budynku przy ul. Legionów 218a firmie Kunszt-Doradztwo – Marcin Pulkowski.
 • Wyrażono zgodę na sezonową sprzedaż truskawek na terenie Spółdzielni w sąsiedztwie budynku przy ul. Legionów 216f.
 • Podjęto decyzję o zmianie stawek eksploatacyjnych za najem lokali użytkowych.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy remontu chodnika między ul. Jeśmanowicza a ul. Świętopełka.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy malowania elewacji północnej budynku przy ul. Łąkowej 36-36c.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany okien drewnianych na okna z PCV w klatkach schodowych oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych w budynkach:
  • Krasińskiego 88-88a – okna na klatce schodowej,
  • Krasińskiego 94-94a – okna na klatce schodowej,
  • Sczanieckiego 2-8, 10-16, 18-24, 26-32 – okna w maszynowniach dźwigów.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy kapitalnego remontu balkonów i loggii w następujących budynkach z podziałem na trzy niezależne zadania:
  • zadanie 1 – ul. Kochanowskiego 2 – 2 loggie,
  • zadanie 2 – ul. Świętopełka 36e – 4 balkony,
  • zadanie 3 – ul. Świętopełka 38 – 3 balkony.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany zaworów podpionowych w instalacji c.o. w piwnicach budynków:
  • zadanie 1 – ul. Harcerska 1-1c,
  • zadanie 2 – ul. Harcerska 7-7c,
  • zadanie 3 – ul. Żwirki i Wigury 58-60,
  • zadanie 4 – ul. Chrobrego 21-25.
 • Działając na podstawie art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, w kształcie nadanym jej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2021 poz. 648), podjęto Uchwałę Nr 1/20/2021, na mocy której postanowiono zarządzić podjęcie w formie pisemnej przez Walne Zgromadzenie wszystkich Członków Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu, następujących uchwał:
  • Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu za 2020 rok.
  • Uchwała nr 2 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu za 2020 rok.
  • Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK za rok 2020.
  • Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK za rok 2020.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 7 kwietnia 2021 r. do 13 kwietnia 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestr członków Spółdzielni w dniach od 7 kwietnia 2021 r. do 13 kwietnia 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 14.04.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 19 Protokół nr 21