Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 21

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 19.04.2021 r.

  • W związku z Uchwałą Nr 1/20/2021 z dnia 14.04.2021 r. – protokół nr 20 w sprawie zarządzenia podjęcia w formie pisemnej przez Walne Zgromadzenie wszystkich Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu określonych uchwał, postanowiono powierzyć Pracowni Sztuk Plastycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu wykonanie 9350 kompletów pakietów do głosowania.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 20 Protokół nr 22