Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 22

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 21.04.2021 r.

 • Na wniosek mieszkańców, postanowiono zlecić sprzątanie klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 49b firmie EL-BUD – Kamil Elzner.
 • Na wniosek mieszkańców, postanowiono zlecić sprzątanie klatki schodowej budynku przy ul. Kaliskiego 3b firmie EL-BUD – Kamil Elzner.
 • Podjęto decyzję o budowie szlabanu na wjeździe od ulicy Gagarina na pieszojezdnię sąsiadującą z budynkiem Gagarina 132-138. Nadto postanowiono zamontować kamerę do monitoringu tego wjazdu.
 • Wyrażono zgodę najemcy pawilonu przy ul. Jeśmanowicza 2 na zorganizowanie na przyległym terenie ogródka letniego dla klientów lodziarni.
 • Podjęto decyzję o partycypacji Spółdzielni w kosztach prac remontowych wykonanych przez najemcę lokalu użytkowego o powierzchni 63 m² w pawilonie przy ul. Szosa Chełmińska 53.
 • Podjęto decyzję o zawarciu umowy najmu pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 2,5 m² w budynku przy ul. Legionów 139.
 • Postanowiono przesunąć na grudzień 2022 termin wymiany podzielników kosztów ogrzewania wyparkowych na elektroniczne radiowe z grupy rozliczeniowej grudzień 2021 r. w budynkach:
  • Bema 18,
  • Bema 20,
  • Bema 22,
  • Bema 24,
  • Kościuszki 36,
  • Mickiewicza 111.
 • Wyrażono zgodę na przesunięcie terminu zakończenia rozbiórki starej kotłowni wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Czecha 20 z dnia 30.04.2021 r. na dzień 14.05.2021 r.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany pionów instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku przy ul. Fałata 54-58.
 • Unieważniono postępowanie przetargowego dotyczące termomodernizacji dachu pawilonu przy ul. Lecha 5-7.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy nowego pokrycia dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach:
  • Kościuszki 15-15e,
  • Gagarina 132-138.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany drzwi wejściowych do korytarzy piwnic na nowe stalowe typu EI 30 w budynkach:
  • Żwirki i Wigury 58-60,
  • Rusa 6-8,
  • Łąkowa 1-11.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany wodomierzy mieszkaniowych zgodnie z Planem remontów na rok 2021.
 • Podjęto decyzję w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej SIWZ oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania przetargowego – przetargu nieograniczonego w trybie zamówień publicznych dla zadania – budowa instalacji PV dla potrzeb w 21 budynkach w związku z przyznaniem Spółdzielni dotacji w ramach Konkursu ogłoszonego w 2020 roku przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 14 kwietnia 2021 r. do 20 kwietnia 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestr członków Spółdzielni w dniach od 14 kwietnia 2021 r. do 20 kwietnia 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu lub zgonem.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 21 Protokół nr 23