Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 23

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 28.04.2021 r.

 • Postanowiono wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego o powierzchni 38 m² w piwnicy pawilonu przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Podjęto decyzję o udostępnieniu elewacji południowych budynków przy ul. Broniewskiego 40-46 i Broniewskiego 48-54 w celu wykonania wielkoformatowych ilustracji graficznych tzw. murali o tematyce historii Wojska Polskiego.
 • Zadecydowano o podpisaniu z dniem 01.06.2021 r. Aneksu nr 8 do umowy z MPO Sp. z o.o. w przedmiocie zmiany cen za świadczenie usługi wywozu odpadów dla lokali mieszkalnych.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę na dostawę central urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy w budynkach objętych tegoroczną wymianą wodomierzy.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany ciepłomierzy w budynkach:
  • Krasińskiego 19,
  • Kochanowskiego 9,
  • Mohna 50e-50g, 50h-50k,
  • Hurynowicz 5-5c.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy prac elektrycznych w budynkach:
  • Kaliskiego 3-3c – wymiana GTR, zabezpieczeń przed licznikowych, nowy rozdział obwodów administracyjnych,
  • Gagarina 120-126 – wymiana WLZ,
  • św. Andrzeja Boboli 19-23 – wymiana instalacji odgromowej.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany zaworów podpionowych w instalacji c.o. w piwnicach budynków:
  • zadanie nr 1 – Bydgoska 43 — Konopnickiej 6,
  • zadanie nr 2 – Mickiewicza 80a-83c,
  • zadanie nr 3 – Odrodzenia 7-9,
  • zadanie nr 4 – Szosa Chełmińska 16-22.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy termomodernizacji dachu pawilonu handlowo–usługowego przy ul. Lecha 5-7.
 • Podjęto decyzję w sprawie wynagrodzenia za projekty wykonawcze pierwszego etapu inwestycji mieszkaniowej na Osiedlu JAR.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 21 kwietnia 2021 r. do 27 kwietnia 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestr członków Spółdzielni w dniach od 21 kwietnia 2021 r. do 27 kwietnia 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 28.04.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 22 Protokół nr 24