Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 24

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 05.05.2021 r.

 • Dokonano zmiany wysokości opłaty z tytułu dzierżawy terenu przy ul. Świętopełka 15/23 z przeznaczeniem na korty tenisowe.
 • Skrócono okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 22,14 m² w piwnicy pawilonu przy ul. Bema 20a.
 • Podjęto decyzję o zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 150,47 m² na I piętrze pawilonu przy ul. Lecha 5-7.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy remontu lukarn w budynkach:
  • Rybaki 32 – 2 sztuki,
  • Matejki 5 – 2 sztuki wraz kominem.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy przebudowy miejsc postojowych, remontu drogi dojazdowej i chodników oraz utwardzenie placów w sąsiedztwie budynku usługowego u zbiegu ulic Legionów oraz Żwirki i Wigury.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę na wykonanie remontu chodnika przyległego do pawilonu przy ul. Kaliskiego 9.
 • Wyrażono zgodę na przesunięcie terminu zakończenia naprawy elewacji południowej pawilonu przy ul. Kościuszki 41/47 na dzień 15.06.2021 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 28 kwietnia 2021 r. do 4 maja 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestr członków Spółdzielni w dniach od 28 kwietnia 2021 r. do 4 maja 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 05.05.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 23 Protokół nr 25