Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 28

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 26.05.2021 r.

 • Na wniosek mieszkańców, postanowiono zlecić sprzątanie klatki schodowej w budynku przy ul. Mickiewicza 111 Firmie Handlowo-Usługowej EDER II – Bogusława Stefańska.
 • Postanowiono przekazać firmie rozliczeniowej dane w celu dokonania rozliczenia w systemie podzielnikowym kosztów centralnego ogrzewania za okres od 05/2020 r. do 04/2021 r.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku przy ul. Fałata 54-58.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy malowania klatek schodowych w budynkach:
  • część 1 – Broniewskiego 48-54,
  • część 2 – Kochanowskiego 8.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy remontu wiatrołapów oraz docieplenia cokołów elewacji szczytowych w budynkach:
  • Harcerska 14-14c,
  • Harcerska 16-16c.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany zaworów podpionowych instalacji c.o. w piwnicach budynków:
  • zadanie 1 – Bydgoska 43 — Konopnickiej 6,
  • zadanie 2 – Mickiewicza 83a-83c,
  • zadanie 3 – Odrodzenia 7-9,

  przy tym postanowiono unieważnić postępowanie przetargowe dotyczące:

  • zadanie 4 – Szosa Chełmińska 16-22.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę na wymianę drzwi drewnianych wejściowych do piwnic na nowe stalowe EI 39 wraz z dorobieniem kluczy w budynku przy ul. św. Andrzeja Boboli 39-41.
 • Unieważniono postępowanie przetargowego na wykonanie termomodernizacji dachu pawilonu przy ul. Lecha 5-7.
 • Przesunięto termin zakończenia prac dekarskich na budynku przy ul. Jeśmanowicza 4-14 z dnia 31.05.2021 r. na dzień 20.09.2021 r.
 • Zmieniono termin wymiany centrali telefonicznej w siedzibie Zarządu Spółdzielni z dnia 28.05.2021 r. na dzień 25.06.2021 r.
 • Zatwierdzono skład komisji przetargowej dla prowadzonego postępowania na budowę instalacji PV dla potrzeb 21 budynków w ramach konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • Zlecono wykonanie projektów przebudowy zespołu wejściowego i szybu windowego oraz modernizację urządzeń dźwigowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia zsypowego w budynkach:
  • Świętopełka 20-20c,
  • Świętopełka 22-22c,
  • Świętopełka 24-24c.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 19 maja 2021 r. do 25 maja 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestr członków Spółdzielni w dniach od 19 maja 2021 r. do 25 maja 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 26.05.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 27 Protokół nr 29