Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 29

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 09.06.2021 r.

 • Decyzja Zarządu podjęta na wniosek „ST” za dnia 08.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu półkolonii letnich w 2021 r. organizowanych przez SM „Kopernik”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „ST” z dnia 08.06.2021 r. w sprawie zakupu stołów dla wyposażenia wyremontowanej sali Klubu „Kacper” przy ul. Kaliskiego 9.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 09.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniosek mieszkańców budynku przy ul. Bema 18 na pokrycie 50 % kosztów wymiany przepierzenia z drzwiami pomiędzy klatką schodową, a korytarzem na parterze.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AW” z dnia 09.06.2021 r. w sprawie sfinansowania usunięcia nieszczelności instalacji gazu w budynku przy ul. Chrobrego 19.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 08.06.2021 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy terenu z Firmą Handlową „Tesso” na lokalizację 25 pojemników przeznaczonych do zbiórki odzieży używanej do dnia 30.06.2023 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 01.06.2021 r. w sprawie nie obciążania najemców lokali użytkowych na parterze pawilonu przy ul. Kościuszki 41/47 (od strony południowej) za reklamy za czas remontu elewacji pawilonu
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 09.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na Zakup i instalacja mikroinstalacji OZE w postaci paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania na remont wiatrołapów oraz docieplenie cokołów elewacji szczytowych w budynkach:
  • Harcerska 14-14c
  • Harcerska 16-16c
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.06.2021 r. w sprawie unieważnienia wyniku przetargu dla potrzeb wyłonienia Wykonawcy remontu kapitalnego balkonów w budynkach:
  • Świętopełka 36e
  • Świętopełka 38
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 09.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia Wykonawcy malowania klatek schodowych w budynkach:
  • Broniewskiego 48-56
  • Kochanowskiego 8

  Dla realizacji jest wymagana Uchwała Rady Nadzorczej w/w korekty planu remontów.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 09.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania przetargowego na wykonanie wymiany zaworów podpionowych w instalacji c.o. w piwnicach budynków:
  • zadanie nr 1 – Harcerska 1-1c
  • zadanie nr 2 – Harcerska 7-7c
  • zadanie nr 3 – Szosa Chełmińska 16-22
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na wykonanie nowego pokrycia dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Łąkowa 14-24.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 02.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na wykonanie przebudowy miejsc postojowych, remont drogi dojazdowej i chodników oraz utwardzenie placów przy pawilonie u zbiegu ulic Żwirki i Wigury – Legiopnów.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót dodatkowych w ramach remontu jednego pionu balkonów w budynku przy ul. Rybaki 28b.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 28 Protokół nr 30