Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 30

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 16.06.2021 r.

  • Decyzja Zarządu podjęta na wniosek „GL” za dnia 16.06.2021 r. w sprawie wypowiedzenia Przedsiębiorstwu Energia-Obrót S.A. wszystkich umów sprzedaży energii elektrycznej i o przesłanie nowej oferty cenowej sprzedaży energii elektrycznej.
  • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 16.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody Najemcy lokalu użytkowego o pow. 18 m2 na I p. w pawilonie przy ul. Kościuszki 41/47 na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu oraz w sprawie wzajemnego rozliczenia dodatkowego wyposażenia lokalu.
  • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 15.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody Najemcy lokalu użytkowego o pow. 90 m2 w pawilonie przy ul. Lecha 5/7 na wykonanie na własny koszt prac remontowych.
  • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 16.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postepowania przeprowadzonego dla potrzeb wyłonienia Wykonawcy wymiany pionów wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku przy ul. Fałata 68-70-72 (klatka 68).

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 29 Protokół nr 31