Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 31

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 28.06.2021 r.

 • Decyzja Zarządu podjęta na wniosek „GL” za dnia 24.05.2021 r. w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 62 m2 w pawilonie przy ul. Matejki 94/96.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 25.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody Najemcy lokalu użytkowego o pow. 26 m2 w piwnicy pawilonu przy ul. Kościuszki 41/47 na zamianę w/w lokalu na lokal o pow. 26 na tej samej kondygnacji.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 28.06.2021 r. w sprawie wzajemnych rozliczeń z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu z Najemcą lokalu użytkowego o pow. 18 m2 na I p. w pawilonie przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Decyzja Zarządu podjęta na wniosek Mieszkańców w sprawie zlecenia sprzątania klatki schodowej w budynku przy ul. Sczanieckiego 24 przez firmę KUNSZT-DORADZTWO – Pulkowski Marcin.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 28.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania przeprowadzonego dla potrzeb wyłonienia Wykonawcy na legalizację wodomierzy w budynkach:
  • Sucharskiego 4-4d, 6-6d, 8-8d, 10-10d;
  • Broniewskiego 72
  • Gagarina 18-32, 38-42, 44-58, 60-74, 60-74, 76-80;
  • Szosa Chełmińska 16-22;
  • Odrodzenia 7-9;
  • Lecha 9-11;
  • Harcerska 1-1c;
  • Mohna 50e-g, 50h-k;
  • Hurynowicz 5-5c;
  • Hurynowicz 7-7e
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 28.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania przeprowadzonego dla potrzeb wyłonienia Wykonawcy remontu parkingu i nowego wjazdu dla samochodów osobowych przy ul. Gałczyńskiego 40.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 28.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania przeprowadzonego dla potrzeb wyłonienia Wykonawcy prac elektrycznych w budynkach:
  • Długa 49-49e – wymiana GTR, zabezpieczeń przed licznikowych, nowy rozdział obwodów administracyjnych;
  • Długa 49-49e – dostawa i montaż instalacji PV o mocy 4,5 kW.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 28.06.2021 r. o przedłużenie terminu zakończenia prac remontowych
  • Krasińskiego 107 z dnia 30.06.2021 r. na dzień 30.07.2021 r.
  • Krasińskiego 101 z dnia 30.07.2021 r. na dzień 30.08.2021 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 28.06.2021 r. o przedłużenie terminu zakończenia prac dekarskich w budynku przy ul. Bema 18 z dnia 30.06.2021 r. na dzień 16.07.2021 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „IT” z dnia 28.06.2021 r. w sprawie rozbudowy systemu konferencyjnego DELEGAT RF o 8 mikrofonów bezprzewodowych.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 30 Protokół nr 32