Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 32

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 30.06.2021 r.

 • Decyzja Zarządu podjęta na wniosek „AZ” za dnia 24.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody mieszkańcom budynku przy ul. Mickiewicza 56 na przeznaczenie pomieszczenia wspólnego użytku oznaczonego jako Mickiewicza 56/1a na miejsce do przechowywania rowerów i wózków.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 30.06.2021 r. w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy wymiany zaworów podpionowych instalacji c.o. w piwnicach budynków:
  • zadanie 1 – Harcerska 1-1c,
  • zadanie 2 – Harcerska 7-7c,
  • zadanie 3 – Szosa Chełmińska 16-22
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 29.06.2021 r. w sprawie zmiany terminu zakończenia wymiany dźwigu osobowego w budynku przy ul. Sczanieckiego 20 na dzień 17.07.2021 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 28.06.2021 r. w sprawie wypowiedzenia umów dotychczasowemu operatorowi świadczącemu usługi głosowe w systemie stacjonarnym – Orange Polska S.A.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 28.06.2021 r. w prawie zatwierdzenia oferty Operatora Platan Sp. z o.o. na świadczenie usług głosowych stacjonarnych

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 31 Protokół nr 33