Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 34

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 07.07.2021 r.

 • Decyzja Zarządu podjęta na wniosek „AZ” za dnia 06.07.2021 r. w sprawie ujęcia w wniosku do Rady Nadzorczej o korektę planu remontów – wymianę dwóch pionów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w łazienkach mieszkań w budynku przy ul. Derdowskiego 4.
 • Decyzja Zarządu podjęta na wniosek „GL” za dnia 05.07.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze informatyczno – biurowym w części mieszkania przy ul. Bydgoskiej 86a/2.
 • Decyzja Zarządu podjęta na wniosek „GL” za dnia 06.07.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę najemcy lokalu użytkowego o pow. 26 m2 na I p. w pawilonie przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Decyzja Zarządu podjęta na wniosek „M” za dnia 07.07.2021 r. w sprawie montażu 1 kamery cyfrowej na elewacji pawilonu przy ul. Świętopełka 15/23 monitorującej wejście do pawilonu i zainstalowanie tam stanowiska oświetlenia.
 • Decyzja Zarządu podjęta na wniosek „M” za dnia 07.07.2021 r. w sprawie montażu 3 kamer monitorujących wejścia do wiat śmietnikowych przy budynkach Chrobrego 5-7-9, 13-15-17, 21-23-25.
 • Decyzja Zarządu podjęta na wniosek „M” za dnia 07.07.2021 r. w sprawie montażu kamer monitoringu na nieruchomościach związanych z realizacją programu bezpieczeństwa na rok 2021 w zasobach Spółdzielni, zgodnie z zatwierdzonym planem.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 07.07.2021 r. w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia Wykonawcy na docieplenie elewacji zachodniej budynku przy ul. Sucharskiego 10-10d
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 07.07.2021 r. w sprawie zatwierdzenia oferty i zlecenia wymiany zaworów podpionowych instalacji c.o. w piwnicach budynków przy ul.:
  • Harcerska 1-1c
  • Harcerska 7-7c
  • Szosa Chełmińska 16-22
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 07.07.2021 r. w sprawie zatwierdzenia oferty i zlecenia usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej i deszczowej podposadzkowej w pawilonie przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 07.07.2021 r. w sprawie zatwierdzenia ofert dla potrzeb transmisji danych w 26 budynkach dla systemu monitoringu wizyjnego, danych telemetrycznych (odczyt urządzeń pomiarowych), danych telemetrycznych instalacji PV.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 07.07.2021 r. w sprawie zatwierdzenia oferty na montaż oświetlenia chodników wzdłuż szczytów budynków przy ul. Legionów 169-169c oraz Legionów 171-171c

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 33 Protokół nr 35