Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 35

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 14.07.2021 r.

  • Podjęto decyzję o zawarciu umowy najmu lokalu użytkoweg o powierzchnni 75 m² w pawilonie przy ul. Bema 20a.
  • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy prac elektrycznych oraz montażu instalacji fotrowoltaicznej.
  • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego na legalizację wodomierzy z odczytem zdalnym.
  • Zatwierdzono przedłożoną ofertę na wymianę trzech lamp umiejscowionych na wysięgnikach dachu budynku przy ul. św. Andrzeja Boboli 33-35.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 34 Protokół nr 36