Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 36

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 28.07.2021 r.

 • Decyzja Zarządu podjęta na wniosek Mieszkańców w sprawie zlecenia sprzątania klatki schodowej w budynku przy ul. Rusa 17 przez firmę ELBUD.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” za dnia 27.07.2021 r. w sprawie zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy o pow. 18 m2 w pawilonie przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” za dnia 27.07.2021 r. w sprawie zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy o pow. 19,37 m2 w pawilonie przy ul. Świętopełka 15/23.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” za dnia 28.07.2021 r. w sprawie zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy o pow. 62 m2 w pawilonie przy ul. Matejki 94/96
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” za dnia 28.07.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody najemcy lokalu użytkowego o pow. 88,82 m2 w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 16-22 na umieszczenie na okres 3 m-cy baneru reklamowego na balustradzie wejścia do lokalu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 28.07.2021 r. w sprawie warunków uregulowania przez KLUB SPORTOWY CENTURIA, najemcę lokalu użytkowego o pow. 303 m2 przy ul. Szosa Chełmińska 53 opłat za najem w/w lokalu za lipiec i sierpień 2021 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 28.07.2021 r. w sprawie wykonania dodatkowych prac przy realizacji wymiany zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 58-60
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 26.07.2021 r. w sprawie przesunięcia terminu zakończenia prac dekarskich na budynkach przy ul. Kościuszki 15-15e i Gagarina 132-138 z dnia 30.07.2021 r. na dzień 30.09.2021 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 28.07.2021 r. w sprawie dofinansowania wymiany pokrycia dachu przez właściciela lokalu użytkowego – pawilonu przy ul. Mohna 50
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 28.07.2021 r. w sprawie dofinansowania wymiany pokrycia dachu przez właściciela lokalu użytkowego – pawilonu przy ul. Mohna 50b.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 28.07.2021 r. w sprawie dofinansowania wymiany pokrycia dachu przez właściciela lokalu użytkowego – pawilonu przy ul. Mohna 50c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 28.07.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia Wykonawcy remontu parkingu i nowego wjazdu dla samochodów osobowych przy ul. Gałczyńskiego 40.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „IT” z dnia 28.07.2021 r. w sprawie zatwierdzenia oferty na zakup wraz z wdrożeniem narzędzia do porządkowania bazy kontrahentów w systemie Papirus SQL.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 14 lipca 2021 r. do 27 lipca 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach od 14 lipca 2021 r. do 27 lipca 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 28.07.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 35 Protokół nr 37