Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 37

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 04.08.2021 r.

  • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
    • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 28 lipca 2021 r. do 3 sierpnia 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
    • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach od 28 lipca 2021 r. do 3 sierpnia 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu lub zgonem.
  • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 04.08.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 36 Protokół nr 38