Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 38

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 11.08.2021 r.

 • Zarząd po zapoznaniu się z Informacją z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” za I półrocze 2021 r postanowił przyjąć powyższy materiał i przedłożyć Komisji Rewizyjnej w dniu 23.08.2021 r. a następnie Radzie Nadzorczej na jej posiedzeniu w dniu 25.08.2021 r. z wnioskiem o jego przyjęcie.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” za dnia 05.08.2021 r. w sprawie zamontowania dodatkowego grzejnika w pomieszczeniu lokalu użytkowego na parterze w pawilonie przy ul. Matejki 94/96.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” za dnia 11.08.2021 r. w sprawie wyboru oferty cenowej na dostawę paliwa gazowego zaproponowaną PGNiG ze stałą stawką na okres 27 miesięcy.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” za dnia 10.08.2021 r. w sprawie zawarcia umowy najmu na lokal użytkowej o pow. 30 m2 w budynku przy ul. Popiela 8.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” za dnia 10.08.2021 r. w sprawie zawarcia umowy najmu na lokal użytkowej o pow. 22,14 m2 na parterze w pawilonie przy ul. Bema 20a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 11.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia oferty złożonej na remont zespołu garaży przy ul. Bema 8a, 8b, Bema 14a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 11.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia oferty na wykonanie usług dot. inwestycji pn. Budowa budynków wielorodzinnych na Osiedlu Jar w Toruniu, działka 175/1, w zakresie:
  • Sprawdzenie saperskie całego terenu inwestycji.
  • Wycinka drzew, krzewów i wywiezienie drewna i konarów z terenu.
  • Nadzór saperski podczas prowadzonych prac ziemnych podczas budowy.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 11.08.2021 r. w sprawie wykonania robót dodatkowych przy realizacji remontu węzła cieplnego w budynku przy ul. Legionów 218-218c.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 4 sierpnia 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach od 4 sierpnia 2021 r. do 10 siepnia 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 11.08.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 37 Protokół nr 39