Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 39

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 18.08.2021 r.

  • Przyjęto materiały na posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 25.08.2021 r. w sprawach ujętych w porządku obrad z wniosku Zarządu.
  • Zadecydowano o pozostawieniu zaliczek za zużycie gazu w budynkach ze zbiorczym gazomierzem w dotychczasowej wysokości do czasu rocznego rozliczenia zużycia gazu za rok 2021.
  • Postanowiono przekazać mieszkańcom budynku przy ul. Kochanowskiego 4a do nieodpłatnego użytkowania garaż blaszany usytuowany przy drodze dojazdowej z przeznaczeniem na przechowywanie rowerów.
  • Zatwierdzono nowe ceny za wykonywanie usług sprzątania klatek schodowych przez Firmę Kunszt-Doradztwo – Marcin Pulkowski. Decyzja została podjęta po zakończeniu procedury regulaminowej dotyczącej zmiany stawek za sprzątanie klatek.
  • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
    • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 11 sierpnia 2021 r. do 17 sierpnia 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
    • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach od 11 sierpnia 2021 r. do 17 siepnia 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
  • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 18.08.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 38 Protokół nr 40