Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 40

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 25.08.2021 r.

 • Zarząd Spółdzielni po zapoznaniu się z ofertami cenowymi zaproponowanymi przez związki rewizyjne spółdzielni mieszkaniowych, postanowił zlecić przeprowadzenie lustracji całokształtu działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. wynikającej z postanowienia art. 91 § 1 ustawy – Prawo spółdzielcze – Regionalnemu Związkowi Rewizyjnemu Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „ST” za dnia 23.08.2021 r. w sprawie ustalenia stawki wynajmu boiska sportowego przy ul. Świętopełka 15/23 od 01.09.2021 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „ST” za dnia 23.08.2021 r. w sprawie zakupu KombiMotora i KombiNarzędzie-podkrzesywarki dla potrzeb utrzymania czystości (usuwanie zbędnych gałęzi, krzewów, pielęgnacja zieleni) na terenie Obiektu Sportowego przy ul. Świętopełka 15/23.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „ST” z dnia 23.08.2021 r. w sprawie zmiany warunków umowy na prowadzenie zajęć twórczych w ramach Akademii Wyobraźni.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 25.08.2021 r. w sprawie dofinansowania wymiany pokrycia dachu przez właściciela lokalu użytkowego – pawilonu przy ul. Mohna 50a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 25.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia oferty złożonej na wykonanie i montaż zadaszenia nad balkonem w budynku przy ul. Boboli 1.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 18 sierpnia 2021 r. do 24 sierpnia 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach od 18 sierpnia 2021 r. do 24 siepnia 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 25.08.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 39 Protokół nr 41