Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 41

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 01.09.2021 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 01.09.2021 r. w sprawie zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy o pow. 51 m2 w pawilonie przy ul. Jeśmanowicza 2.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 31.08.2021 r. w sprawie zawarcie trójstronnego porozumienia, w wyniku którego nowy najemca lokalu użytkowego o pow. 95,91 m2 w pawilonie przy ul. Kliskiego 9 wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy z dotychczasowym najemcą tego lokalu użytkowego.
 • Decyzja Zarządu z dnia 01.09.2021 r. w sprawie zawarcia umowy na dalszy najem ściany budynku przy ul. Odrodzenia 7-8 w celu umieszczenia baneru reklamowego do dnia 31.12.2021 r.
 • Decyzja Zarządu z dnia 01.09.2021 r. w sprawie zawarcia umowy na dalszy najem ściany budynku przy ul. Odrodzenia 7-8 w celu umieszczenia baneru reklamowego do dnia 31.12.2021 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 31.08.2021 r. negatywnie opiniujący wniosek Firmy Budowlano Konserwacyjnej – Andrzej Lipiński o zmianę wynagrodzenia za wykonywane usługi na rzecz Spółdzielni.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 01.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia oferty na wykonanie robót pn. Wymiana poziomów kanalizacji podposadzkowej w piwnicy budynku przy ul. Gagarina 76-80.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 31.08.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia prac objętych umową dot. Zakupu i instalacji mikroinstalacji OZE w postaci paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu na dzień 17.09.2021 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 01.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia oferty złożonej na wykonanie robót pn. Wymiana zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kochanowskiego 9.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 25 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach od 25 sierpnia 2021 r. do 31 siepnia 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 01.09.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 40 Protokół nr 42